Masterholmen

Masterholmen er en ægte ødegård beliggende afsides og solitært i en skovlysning for enden af en grusvej i det sydøstlige Småland. Masterholmen ligger i et område, som er præget af natur og stilhed. Naturen, som er klassificeret på højeste niveau af Naturvärdsvärket, er kendetegnet ved et markant morænelandskab, og den afsides og uberørte beliggenhed sikrer hyppige og spektakulære oplevelser med hjorte, elge, ørne og mange andre dyr. Stilheden skal forstås som fraværet af menneskeskabte lyde. Den følger af de ca. 3 km. til nærmeste asfalterede vej i fugleflugtlinie, og nogenlunde ligeså langt til nærmeste fastboende nabo. Når man opholder sig på Masterholmen er det en overraskende, sjælden og anderledes oplevelse kun at være omgivet af vindens susen i træerne, fuglenes sang og lyden af dyr i skoven. Huset ligger 500 meter fra en lille sø, og ca. 10 km fra landsbyen Vissefjärda, hvor der er indkøbsmulighed, tennisbaner, golfbane samt skøn badestrand ved søen Törn. Der er direkte tog fra København til Emmaboda, som ligger ca. 24 km fra Masterholmen.

Til toppen

Ødegård på andelsbasis

Ønsket om at købe en ødegård opstår ofte som en reaktion på et travlt familie- og arbejdsliv i hverdagen, og man ønsker at kunne trække sig tilbage til et sted, langt fra alfarvej, og hvor man kan være helt sig selv. Sådan har de fire andelshavere i Masterholmen det også. Det ligger som et grundprincip for andelsforeningen, at vi er fælles om det, vi bedst løser i fællesskab, mens vi gør de ting hver for sig, som bedst gøres sådan. I praksis betyder det, at vi deles om arbejde og udgifter i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af ejendommen, og afholder en årlig fælles arbejdsweekend.

Individuelt råderum

Brugen af Masterholmen er organiseret således, at to andelshavere som et udgangspunkt ikke er der samtidig, medmindre begge andelshavere ønsker det. Indtil nu har der været rigelig tid til alle, og der er plads til at stedet bruges mere, end det bliver brugt i dag. Hver andelshaver disponerer over 2 rum, som bruges til soveværelse, børneværelse eller andet. Disse rum kan frit indrettes, og kan anvendes til opbevaring af fx tøj og fiskegrej etc. Som en hovedregel anvender man sine dedikerede rum samt fælles arealer, når man opholder sig på Masterholmen, men man har ret til at disponere over de øvrige rum til fx gæster. På den måde får man som andelshaver i Masterholmen med et minimum af udgifter og indsats, det fulde udbytte af en velholdt ødegård med top beliggenhed.

Der er rig mulighed for at iværksætte projekter af alle slags i fællesskab eller på egen hånd, hvis man har lyst til det. Fx er der i øjeblikket en sauna og badestue på tegnebrættet, ligesom der er planer om at indrette den store lade til værksteds- og aktivitetsrum, hvor man også vil kunne holde en fest. Det er væsentligt at alle andelshavere kan bruge og udvikle stedet, som om det var deres eget, dog selvfølgelig med respekt for de øvrige andelshavere.

Til toppen

Livsstil

Livet på Masterholmen er enkelt og naturnært, og står i skarp kontrast til livet i storbyen (alle nuværende andelshavere er børnefamilier, som bor i København), på en måde hvor der er mulighed for at opnå en fin balance. Livet foregår under et af de elleve æbletræer på ejendommen, på toppen af den ti meter høje moræne, som ligger på grunden, eller i bålets skær. For at accentuere denne kontrast og fastholde ødegårdslivet som noget andet og anderledes, har vi valgt en ejendom uden el. Det er en effektiv måde at fastholde ødegårdslivet som et alternativ til hverdagen, samt at sikre tilstedeværelse i nuet, for såvel børn som voksne.

Til toppen

Hovedbygning

Masterholmens hovedbygning stammer fra ca. år 1900 og er opført af kernetømmer. Gården har altid været malet med hvid linoliemaling, og den vedligeholdes i samme stil efter kyndig vejledning bl.a. af Gysinge, hvorfra vi også køber maling mv. Huset er på ca 170 kvm. fordelt på to plan og ti rum. Hver andelshaver disponerer over to rum, som dog kan benyttes af de øvrige andelshaveres eventuelle gæster. Derudover er der en stor fælles stue og et stort fælles køkken. Der er indlagt vand i ejendommen, ligesom der er gasbelysning i mange rum. I køkkenet er der et moderne, gasdrevet køleskab, ligesom der udover brændekomfuret er gaskomfur. Opvarmning sker ved de i alt 7 brændeovne, hvoraf de tre er masseovne, hvilket er tilstrækkeligt til at anvende huset i hård frost.

Køkkenet

Til toppen

Andre bygninger og fælles anskaffelser

Udover hovedbygningen er der en meget stor lade, et værksted/garage, en stor jordkælder, en mindre jordkælder som også rummer tryktank til vandsystemet, et baderum (hvori er planlagt en sauna) en toiletbygning og et brændeskur. Der er således i alt 8 bygninger på ejendommen.

Andelsforeningen råder over en havetraktor, en motorsav inklusiv sikkerhedsudstyr, en kratrydder, en knallert, tre cykler, en trailer, et gaskøleskab, et muldtoilet, en el-generator, en støvsuger, en elpumpe til vand, samt diverse haveredskaber, værktøj, tømmer og trillebør.

Til toppen

Grund

Grunden er på 6000 kvm. og er i hovedsagen dækket med græs, som slås med havetraktoren. Der er en ti meter høj moræneryg på grunden, hvorfra man får et godt overblik over den store lysning, grunden ligger i. Ca. 10 sten på mellem en og tre meter i højden ligger spredt på grunden, og denne landskabstype fortsætter i resten af lysningen. To bålpladser - en større og en mindre - er indrettet på grunden. Begge egner sig fint til madlavning.

Til toppen